ORGANIZACJA UROCZYSTOŚCI

Z chwilą stwierdzenia zgonu lub otrzymania wiadomości o śmierci bliskiej osoby proponujemy kontakt telefoniczny za pomocą bezpłatnej infolinii 801-512-312 lub na pozostałe telefony firmowe umieszczone na stronie, względnie osobiste przybycie do jednego z naszych punktów – udzielimy Państwu wyczerpujących i fachowych informacji. W przypadku braku możliwości dotarcia osobistego istnieje możliwość złożenia wizyty u Państwa naszego przedstawiciela, celem dokonania wszelkich uzgodnień pogrzebowych.

Administrujemy cmentarzem parafialnym przy ul. Zaświat dysponującym wolnymi miejscami ziemnymi, grobowcami oraz niszami w kolumbariach.

W ramach organizacji uroczystości oferujemy:

 • załatwienie aktów zgonu, (na szczególne życzenie także karty zgonu ) w Bydgoszczy jak i poza miastem.
 • zajmujemy się transportacją zmarłych z mieszkań, szpitali, placówek medycznych i opiekuńczych, domów seniora w kraju oraz poza jego granicami
 • dysponujemy wysokiej klasy autokarawanami w tym dwiema limuzynami do przewożenia zmarłych
 • profesjonalnie przygotowujemy zmarłych do pogrzebu ( myjemy, usuwamy elementy metalowe z ciała w przypadku kremacji, zabezpieczamy zwłoki przed wyciekami , ubieramy, golimy, fryzurujemy, balsamujemy zmarłych, wykonujemy tanatokosmetykę i inne zabiegi wg życzeń klienta)
 • oferujemy bogaty wybór trumien i urn
 • załatwiamy wszelkie sprawy z parafiami i administratorami cmentarzy bez względu na wyznanie
 • zapewniamy poprowadzenie świeckiej uroczystości pogrzebowej lub łączonej przez mistrza ceremonii
 • przygotowujemy groby do pochówku wraz z ich dekoracją (na życzenie dekorujemy także kaplice)
 • obsługujemy pochówki wg wszystkich wyznań odziani w stroje galowe
 • zapewniamy pełną oprawę muzyczną, fotograficzną i videofilmowanie uroczystości pogrzebowej
 • ustalamy terminy kremacji i dokonujemy transportacji zwłok oraz prochów
 • oferujemy wieńce, wiązanki, stroiki, kosze i bukiety wraz z dostawą na cmentarz
 • oferujemy utensylia pogrzebowe (krzyże, tabliczki, modlitewniki i różańce, klepsydry)
 • zapewniamy publikację nekrologów w prasie lokalnej i krajowej
 • dowozimy kapłanów na pogrzeby oraz organizujemy środki transportu dla uczestników pogrzebu
 • organizujemy uroczystości popogrzebowe w lokalach (stypy, konsolacje)
 • zajmujemy się przygotowaniem i wykonaniem ekshumacji zwłok