KARAWANY

Dysponujmy 5 autokarawanami spełniającymi wszelkie wymogi sanitarne obowiązujące w krajach Unii Europejskiej, co upoważnia nas do wykonywania międzynarodowego transportu zwłok jak i świadczenia usług w kraju.